U okviru projekta „Active” juče je u NVO „Nova šansa u Novom” u Herceg Novom održana radionica na temu Pristupačne komunikacije

Ova radionica promovisala je jasan i jednostavan jezik, cilj je bio upoznati učesnike sa konceptom pristupačne komunikacije i europskim standardima za izradu lako čitljivih informacija.

Nosioci projekta su Caritas Austrije i Caritas Srbije uz učešće Caritasa Albanije, Caritasa Crne Gore, Caritasa Kosova, Caritasa Bosne i Hercegovine i Socijalno-obrazovnog centra Banja Luka. Finansijski je podržan od strane Renovabisa i Caritasa Austrije.