Impressum

Naziv organizacije: Nevladina organizacija „Nova šansa u Novom” Herceg Novi

Adresa: Mića Vavića 1

Telefon: +382 31 321 136

                +382 67 261 703

E-mail: Vulcan@t-com.me

Žiro račun: CKB 510-31428-40

 

 

Crna Gora

Vlada Republike Crne Gore

Poreska uprava

Broj: 90-01-02126-2

PIB (Matični broj): 02722291

Šifra: 906

Predsjednik:         Vesna Odalović

Upravni odbor:     Vukica Novaković (predsjednica)

Dragana Zečević Plavanski (članica)

Dušica Grubač (članica)

Snežana Gojković (članica)

Vesna Matijašević (članica)

 

 

CILJEVI I DJELATNOST

Ciljevi organizacije (Član 6.)

Ciljevi organizacije su: obezbedjivanje adekvatne podrške u procesu vaspitanja, obrazovanja i zapošljavanja lica s teškoćama i smetnjama u razvoju i podrška njihovim porodicama.

 

Djelatnost organizacije (Član 7.)

Ciljeve organizacija ostaruje preko sledećih djelatnosti:

-organizovanje sastanaka sa roditeljima djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju;

-definisanje saradnje sa predstavnicima škola;

-selekcija i obuka asistenata u nastavi, stručne radionice asistenata, djece, roditelja i nastavnika;

-obezbedjivanje pravne regulative za rad servisa podrške;

-identifikacija programa za angažovanja volontera u radu sa djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom;

-identifikacija i odabir volontera, organizovanje obuke za volontere;

-izrada elaborata o profilima zanimanja;

-izrada standarda zanimanja potrebnih u digitalnoj štampariji;

-izrada zahtjeva za licencu za radno osposobljavanje;

-monitoring, redovno obavještvanje javnosti o postignutim rezultatima i evluacija;

-organizovanje seminara u cilju jačanja kapaciteta NVO;

-studijska putovanja,okrugli stolovi, tribine, edukativne i informativne kampanje;

-saradnja sa organizacijama u zemlji i inostranstvu;

-učestvovanje na međunarodnim skupovima i seminarima;

-usluge neformalnog obrazovanja;

-grafičke;

-izdavačke;

-formalno obrazovanje;

-poljoprivredne;

-razvijanje finansijskih i informaciono-komunikacionih rješenja u skladu sa ostalim aktivnostima;

-formiranje baze podataka za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Herceg Novi;

Scroll to Top

NOVO U PONUDI

Predstavljamo vam naše slike na polipamučnom platnu!

CIJENA: 33 €