ZOPT u službenoj poseti

Početkom jula ZOPT je bio u službenoj poseti NVO Nova šansa u Novom na proceni prilagođavanja radnog mesta za četiri lica sa invaliditetom.

Objavljeno 05. 07. 2015.

Scroll to Top