Završetak projekta

Iza nas je još jedan uspješno završen projekat.“Nova znanja za novi početak osoba sa invaliditetom“koje je odobrilo i finansiralo Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore imalo je za cilj edukaciju OSI u oblasti jezika,osnovnih i poslovnih informacionih tehnologija kao i motivisanje i informisanje OSI o mogućnostima obrazovanja i zaposlenja.U toku projekta 3 osobe sa invaliditetom su zaposlene na 3 mjeseca,a njihovo zaposlenje je produženo i po završetku projekta.

Objavlejno: 22. 09. 2020. godine

Scroll to Top