U toku realizacija projekta “Nova znanja za novi početak osoba sa invaliditetom”

NVO „Nova šansa u Novom“ u saradnji sa partnerskom NVO „Novi razvoj“ realizuje projekat „Nova znanja za novi početak osoba sa invaliditetom“ koji je finansijski podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore. U saradnji sa Fakultetom za menadžment, kao partnerom na projektu, počeo je kurs engleskog jezika za osobe sa invaliditetom koji će trajati do kraja ovog mjeseca.

Polaznicima su se na prvom terminu predavanja obratili Vesna Odalović, predsjednik NVO „Nova šansa u Novom“, Stevo Lazarević predsjednik NVO „Novi razvoj“  i doc. dr Irena Petrušić, dekan Fakulteta za menadžment Herceg Novi.

-Kurs engleskog jezika pohađa 25 osoba sa invaliditetom na teritoriji Boke Kotorske, od 18 do 65 godina. U okviru edukacije savladaće osnove gramatike i  komunikacije i na kraju će polaznici dobiti i sertifikat fakulteta. Edukacija će se odvijati dva puta sedmično u Herceg Novom na Fakultetu za menadžment i u Kotoru u prostorijama Biroa rada – kazala je Vesna Odalović, predsjednica Nove šanse u Novom.

Početkom 2020. godine planirani su i kursevi iz oblasti informacionih tehnologija (osnovni i napredni kurs informacionih tehnologija, kao i poslovni kurs).

Za potrebe projekta, DOO Arhimed obavlja istraživanja na temu „Položaj OSI u Boki Kotorskoj“, dok je Zavod za zapošljavanje CG – Biro rada u Herceg Novom, Kotoru i Tivtu obavio selekciju nezaposlenih OSI i saradnik je na projektu.

Ciljevi projekata su motivisanje i informisanje OSI o mogućnostima obrazovanja, zapošljavanja i modelima finansijske podrške, kao i istraživanje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji Boke Kotorske.

Projekat „Nova znanja za novi početak osoba sa invaliditetom“ podržalo je Ministarstvo rada i socjalnog staranja kroz program Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekta programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom.

Objavljeno: 12 .03. 2019. godine

Scroll to Top