Studijska posjeta – MNRO – NovI Sad

Udruženje MNRO je jedno od najstarijih udruženja – postoji preko 50 godina. Prvog dana smo upoznali roditelje jer je to roditeljsko udruženje, predsjednika i stručnog saradnika. Uglavnom su usmjereni na radionice i na socijalizaciju. Kažu oni svoje aktivnosti usmjeravaju na izlazak dce i omladineje na sva dešavanja u gradu i njihovo učestvovanje. Obećali smo doći trećeg dana da vidimo djecu.

Udruženje za pomoć MNRO grada Novog Sada je organizacija sa tradicijom dugom više od 50 godina, koja se bavi organizovanim oblicima pružanja podrške osobama sa teškoćama u razvoju i njihovim porodicama u vidu različitih servisa tako da zadovoljavaju potrebe naše ciljne grupe. Udruženje osnivaju roditelji dece sa smetnjama u razvoju 1961. Ima svojstvo društveno pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima uređenim Statutom Udruženja i funkcioniše kao humanitarna, neprofitna, nestranačka, nevladina organizacija koja olkuplja osobe sa smetnjama u razvoju i njihove porodice.

Misija udruženja je da aktivnim delovanjem jača kapacitete i povećava vidljivost osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica, radi ostvarenja njihovih maksimalnih životnih potencijala. Veliki akcenat se stavlja na inkluzivne programe kojima se omogućava uključivanje ovih osoba u društveni život zajednice, što doprinosi povećanju kvaliteta njihovog života.

  Programi i servisi koji se u okviru našeg Udruženja realizuju su:

–   Dnevni boravak za osobe preko 27 godina

–   Inkluzivni vikend servis – za decu od 3 do 15 godina

–   Volonterski servis i servis personalne asistencije

–   Omladinski klub Krilce

–   Klub roditelja

–   Programi kulturno – zabavnih sadržaja

Po broju članskih karata Udruženje broji 356 članova, a 120 članova je aktivno i uključeno u neki od oblika programskih aktivnosti i servisa.

Ovu studijsku posjetu je finansijski podžao ORT USAID.

Objavljeno 23. 06. 2013.