Seminar ORT-a „Pravila i procedure u organizaciji“

U organiozaciji ORT-a , 2.12.2012.godine, u prostorijama hotela Crna Gora, održan je seminar na temu „Pravila i procedure u organizaciji“. Voditelji radionica su bili Milica Kovačević i Biljana Pejović, a prisustvovali su i predstavnici Nove šanse.

Objavljeno 02. 12. 2012.