RTHN – Nešto više – Prvi mobilni lift za ulazak u more osoba sa invaliditetom