Radionice o reciklaži

U okviru Projekta „Podrška i pomoć osobama sa smetnjama u razvoju u procesu integracije u društvenu zajednicu“ koji NVO „Nova šansa u Novom“ realizuje od početka ove godine sa radom počela i radionica o reciklaži .Sprovodi se u saradnji sa DOO“Čistoća“ Herceg Novi čije su  predstavnice Zorica Kovačević i Danijela Bulut na prvoj radionici upoznale članove NVO sa pojmom i značajem reciklaže i zaštitu životne sredine.

Kroz predavanja ali i prikazivanje slajdova kao i primjera izrade predmeta od recikliranog materijala uspjele su da veoma zainteresuju učesnike radionice. Brzo su zapamtili i ponovili da znak sa tri strelice koji označava reciklažu pokazuje njen značaj od smanjenja otpada, preko njegove ponovne upotrebe do reciklaže. Pohvalili su se i svojim radovima jer su već savladali tehniku izrade korpica i drugih predmeta od papira.

Kovačevićka i Bulut su im predočile i veoma interesantne podatke vezane za vrijeme tokom kojeg se otpad u prirodi razgrađuje ili ostaje u njoj i trajno je ugrožava iako od njega može biti koristi jer se veliki broj puta može reciklirati. Papir čini 40 odsto ukupnog otpada, za jednu tonu papira potrebno je posjeći 17 stabala, a samo jedna bukva tokom dana proizvede kiseonika dovoljno za 64 osobe.

Prosječna porodica tokom godine potroši papira za čiju je proizvodnju potrebno posjeći šest stabala, a papir se može reciklirati do sedam puta. Od 500 limenki od piva ili sokova može se napraviti biciklo. Svi ovi primjeri motivisali su mlade da prikupljaju otpad i, kako su rekli, jedva čekaju da obiđu Reciklažni centar u Meljinama i na licu mjesta vide kako se sortira i balira otpad. Svi već znaju da je DOO “Čistoća“ po gradu postavila kontejnere za razne vrste otpada i smatraju da je na taj način građanima olakšano prikupljanje otpada i uključivanje u zaštitu životne sredine. Sve što su čuli i vidjeli na radionici vezanoj za reciklažu i izradu predmeta od recikliranog materijala dodatno je motivisalo mlade iz NVO“Nova šansa u Novom“  da pletu korpice, izrađuju kutijice i druge predmete i, kako uglas rekoše, jedva čekaju novo druženje sa Zoricom i Danijelom.

Objavljeno 05. 03. 2016.