Projekat podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja „Nova znanja za novi početak osoba sa invaliditetom“

Održane su informativne i psihomotivacijske radionice za osobe sa invaliditetom iz opštine Kotor i Tivat.. Radionice je održala psiholog Lijlja Seferović

Objavljeno: 18. 10. 2019 godine