Od lutrije “ Novoj šansi“ 14.930 evra

01.06.2017 – Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara potpisala je ugovor sa NVO “Nova šansa u Novom”ugovor o korišćenju dijela prihoda od igara na srećuza sufinansiranje plana I programa iz oblasti zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom . Naša NVO dobila je DVA PROJEKTA.

Objavljeno 05. 08. 2017.

Scroll to Top