Nastavni planovi osposobljavanja za tri zanimanja

Na sjednici Nacionalnog savjeta 09.07.2013. god  usvojeni su nastavni planovi za tri zanimanja su finansirali ORT USAID u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje odraslih.

1. PRILAGOĐENI PROGRAM OBRAZOVANJA ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA ZANIMANJE GRAFIČKI TEHNIČAR DORADE  -za lica sa invaliditetom

1. Naziv programa obrazovanja: Prilagođeni program obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje Grafički tehničar dorade –za lica sa invaliditetom.

2. Utemeljenost programa obrazovanja:

Program obrazovanja se bazira na Programu obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje Grafički tehničar dorade, koji je usvojen na XXIII sjednici Nacionalnog savjeta 09.jula 2013.god.

Program obrazovanja se radi na zahtjev NVO Nova šansa u Novom, za potrebe stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica sa invaliditetom.

2. PRILAGOĐENI PROGRAM OBRAZOVANJAZA OSPOSOBLJAVANJE ZA ZANIMANJE GRAFIČKI TEHNIČAR PRIPREME ZA ŠTAMPU –za lica sa invaliditetom-

1. Naziv programa obrazovanja: Prilagođeni program obrazovanja za osposobljavanje za zanimanjeGrafički tehničar dorade – za lica sa invaliditetom

2. Utemeljenost programa obrazovanja:

Program se bazira na programu obrazovanja za osposobljavanje za zanimanjeGrafički tehničar prireme za štampu, koji je usvojen na XXIII sjednici Nacionalnog savjeta 09.07.2013.godine.

Program obrazovanja se radi na zahtjev NVO Nova šansa u Novom, za potrebe stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica sa invaliditetom.

3. PRILAGOĐENI PROGRAM OBRAZOVANJA ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA ZANIMANJE GRAFIČKI TEHNIČAR ŠTAMPE  – za lica sa invaliditetom-

1 .Naziv programa obrazovanja: Prilagođeni program obrazovanja za osposobljavanje za zanimanjeGrafički tehničar štampe – za lica sa invaliditetom

2. Utemeljenost programa obrazovanja:

Program obrazovanja se bazira na programu obrazovanja za osposobljavanje za zanimanjeGrafički tehničar štampe, koji je usvojen na XXIII sjednici Nacionalnog savjeta 09.07.2013.god.

Program obrazovanja se radi na zahtjev NVO Nova šansa u Novom, , za potrebe stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica sa invaliditetom.

Objavljeno 22. 09. 2013.