Izgradnjom spusnih rampi učinimo da more bude pristupačno licima sa invaliditetom

Projekat odobren od strane Ministarstva ekologije, pristornog planiranja i urbanizma. Održan je sastanak 17.2.2022 u İnstitutu Simo Milošević sa predstavnicima Agencije za razvoj grada Herceg Novi i Javno preduzece za upravljanje morskim dobrom , NVO Nova šansa u Novom i saradnicima. Na sastanku je dogovoreno idejno rešenje za tri sopustne rampe za prilaz moru za osobe sa invaliditetom.

meME
Scroll to Top