Društveno koristan rad i u „Novoj Šansi u Novom“

Predstavnice Stručne službe Višeg suda u Podgorici Valentina Smolović i Nikica Tripković sa predsjednicom NVO”Nova šansa u Novom” Vesnom Odalović potpisale Sporazum o obavljanju društveno korisnog ili humanitarnog rada maloljetnika koji su počinili lakša krivična djela.

Sporazumom se regulišu uslovi i način sprovođenja posebne obaveze a ugovorne strane su saglasne da je osnovni princip ovog Sporazuma najbolji interes maloljetnika, kako bi se kroz primjenu posebne obaveze uticalo na njegov pravilan razvoj i jačanje njegove lične odgovornosti kako ubuduće ne bi činio krivična djela. Organizacija ili ustanova u kojoj se sprovodi društveno koristan ili humanitaran rad dužna je čuvati kao povjerljive informacije vezane za ličnost maloljetnika, kao i za krivično djelo koje je izvršio, a navedene informacije biće dostupne samo licima koja učestvuju u izvršenju posebne obaveze. Rad koji maloljetnik obavlja može trajati najduže 120 sati u periodu od šest mjeseci. Tokom perioda obavljanja rada, u ovom slučaju je humanitarni ,NVO će voditi evidenciju svih aktivnosti i sačinjavati izvještaje o radu maloljetnika. Istovremeno, predstavnik Stručne službe, odnosno organ starateljstva, direktno će pratiti ispunjenje posebne obaveze od strane maloljetnika. NVO će zadužiti jedno lice za praćenje ispunjenja obaveza maloljetnika i njegovo ponašanje. NVO će postupati u skladu sa zakonskim propisima kojima se reguliše zdravstvena zaštita i zaštita na radu. Sporazum je stupio na snagu danom potpisivanja i na ovaj način NVO”Nova šansa u Novom” ide korak dalje na svom nimalo lakom ali nadasve plemenitom putu da se svim mladim ljudima da šansa da prebrode probleme, socijalizuju se i sigurno koračaju kroz život.

Objavljeno 24. 07. 2016.

Scroll to Top