44 Izložba cvijeća na kojoj je učestvovala i NVO „Nova šansa u Novom“ sa svojim proizvodima od reciklažnog papira

HOTEL Vojvodina, 44 Izložba cvijeća na kojoj je učestvovala i NVO „Nova šansa u Novom“ sa svojim proizvodima od reciklažnog papira

Objavljeno 11. 03. 2019.