Zahvalnica za donacije

Ovim putem se javno zahvaljujemo našim donatorima i to firmama „Val Gojković“, Baldo company“ i „Škorpionu“ koji su donirali dio sredstava koja su neophodna za kupovinu nove mašine za našu štampariju. Nadamo se da ćemo u 2018 godini uspjeti da prikupimo ostatak. Hvala vam na ukazanom povjerenju, a mi ćemo se truditi da opravdamo vaša sredstva. Sve najbolje u Novoj 2018. godini.

Objavljeno: 29. 12. 2017. godine