U Herceg Novom promovisan film “Ne odustaj, nastavi“

NVU Staze i Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama (NARDOSA ) čiji je član NVO „Nova šansa u Novom“ dobili su projekat »Individualna tranzicija u socijalnoj inkluziji« finansijski podržanog od Evropske komisije.
Cilj projekta je poboljšanje kapaciteta svih zainteresovanih organizacija koji rade sa mladima sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima u kreiranju Lokalnih jedinica za podršku socijalne inkluzije u tri pilot grada, sa lokalnim zainteresovanim stranama i Centrom za stručno obrazovanje.

U okviru projekta urađeni su Individualni tranzicioni planovi (ITISI ), pripreme i praćenje učenika/studenata sa smetnjama u razvoju u njihovom daljem školovanju/zapošljavanju, u skladu sa potrebama tržišta rada. U okviru projekta formirana je Lokalna Jedinica za Podršku Socijalne Inkluzije u svakom gradu (LJPSI ). U cilju dobijanja jednog održivog nivoa saradnje i komunikacije između svih relevantnih lokalnih strana.Snimljen je film » Ne odustaj , nastavi« u tri opštine gdje se i realizuje projekat Pljevlja , Bjelo Polje i Herceg Novi. Film se promovisao 15.maja u Herceg Novom u konferencijalnoj sali Hotela „Palmon bay“- Igalo kome su prisustvovali zainteresovani članovi lokalne zajednice.

Objavljeno 05. 08. 2017.

Scroll to Top