Studijska posjeta – UIPS i Opština Stari Grad – Beograd

U 13:30h imali smo zakazano u UIPS. To je Udruženje invalidnih preduzeća Srbije.. Udruženje postoji od 1969. godine i okuplja i sarađuje sa svim preduzećima koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Jedan od važnijh projekata pored zakona i strategija OSI je i Izrada studije izvodljivosti za uspostavljanje robne marke „FER PROIZVOD“.

U Opštini Stari grad Beograd. primio nas je savjetnik u sekretarijatu za društvene djelatnosti Risto Raco. Gospodin je odgovoran za sve projekte koji se rade u opštini. Tako nam je ponudio svesrdno svoje ideje i saradnju gde smo mi sebe pronašli i u dijelu promovisanje života osoba sa invaliditetom. Sjajan projekat BOSI FEST

Imali smo i sastanak sa predstavnicom NVO „Radosni centar“. Najznačajni im je projekat „Pravo na osmjeh“ i bave se ART terapijom, a upravo rade pripreme za 16. Dječiji internacionalni festival.

Objavljeno 23. 06. 2013.