Seminar“ Procjena uticaja programa socijalne inkluzije“

Caritas Crne Gore i Udruženje paraplegičara Bar organizovali su seminar na temu „Procjena uticaja programa socijalne inkluzije“ u Podgorici. Trening se realizovao u okviru regionalnog projekta SOCIETIES, Koji je finansiran od strane Evropske unije.

NVO Nova šansa u Novom je takođe dio projekta SOCIETIES sa projektom „Recikliramo papir i zapošljavamo OSI“ koji je počeo da se realizuje u julu 2017g. i traje do jula2018g.Predsjednica Nove šanse Vesna Odalović je prisustvovala seminaru.

Opšti cilj projekta je unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva u jugoistočnoj Evropi u procesima socijalne inkluzije i promovisanju politike socijalne inkluzije putem efikasnog dijaloga sa institucijama tokom procesa donošenja odluka.

Trening su vodili Germana Agnetti,MD i Angelo Barbato,MD iz Milana,Italija iz organizacije Pshicologi per i popoli nel. Milano.

Objavljeno: 26. 03. 2018. godine

Scroll to Top