Seminar ORT-a

ORT je 27. i 28. 10. 2012. godine, u prostorijama hotela Crna Gora, organizovao seminar “Jačanje upravljanja i sistema kontrole”. Radionice su vodili Dragan Koprivica i Biljana Pejović. Ispred naše organizacije seminaru je prisustvovala Majla Nizić.

Objavljeno 01. 11. 2012.

meME
Scroll to Top