Saša Knežević dobio stalni radni odnos

Kolega Saša Knežević u stalnom je timu našeg kolektiva u štamapariji „Naša ID kartica“.
Knežević je nakon dvije godine rada u našoj štapariji dobio ugovor na neodređeno vrijeme.Hvala Saši na uloženom trudu.

Objavljeno 06. 08. 2017.