Proslava Dana osoba sa invaliditetom

Nova šansa je, zajedno sa članovima Muzičke škole, volonterima i građanima Herceg Novog, obilježila Svjetski dan osoba sa invaliditetom, 03 Decembar. Planiranu izložbu slika i prateći progodan program otvorio je Predsjednik opštine Herceg-Novi, Dejan Mandić. Na izložbi je promovisan i prvi časopis Nove šanse, „Zajedno“.

Objavljeno 06. 12. 2012.