Projekat NVO “NOVA ŠANSA”: Svaki dan je nova šansa

Promovisanje prava djece koja su u sukobu sa zakonom kroz njihovo aktivno učešće, ideja je koju je realizovala NVO „Nova šansa“ u Novom kroz projekat „Svaki dan je nova šansa“.

Ova inicijativa finansijski je podržana kroz sveukupnu reformu sistema maloljetničkog pravosuđa koju realizuju Ministarstvo pravde, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i UNICEF, uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori…

Kroz projekat smo nastojali da doprinesemo razvoju mreže ustanova i organizacija u lokalnoj zajednici unutar kojih će mladi u sukobu sa zakonom, kao i oni sa povišenim rizikom da dođu u sukob sa zakonom, dobiti mogućnost za adekvatnu afirmaciju sopstvenih sposobnosti i razvijanje konstruktivnih obrazaca ponašanja – navodi koordinatorka projekta Vukica Novaković.
Jedan od ciljeva projekta je bio promocija mogućnosti i kreiranje uslova za primjenu alternativnih mjera i načina postupanja prema maloljetnicima u sukobu sa zakonom, konkretno vaspitnih naloga i to: obavljanje društveno korisnog ili humanitarnog rada i uključivanje u grupni tretman.
Takođe, projekat je pružao mogućnost za uključivanje maloljetnika prema kojima je izrečena mjera pojačanog nadzora organa starateljstva u grupni tretman i humanitarne aktivnosti. Tako su se proširile mogućnosti njihove pozitivne afirmacije i integracije u socijalno okruženje.
Svake subote od 15h druženjem sa djecom i mladim sa smetnjama u razvoju i uključivanje sve više volontera stvorila se pozitivna atmosferu na našim radionicama, kaže Novakovićka.

Sve to je rezultiralo i sve većom zainteresovanošću i uključivanju naših sugrađana- ljudi dobre volje na našim radionicama. Gosti su nam bili profesori, glumci, slikari, pjesnici, a ove subote je naš pjevač Batrić Bato Kontić.
U „Novoj šansi“ se nadaju da će biti još dosta sugrađana -ljudi dobre volje koji će prepoznati relevantnost ovakvog druženja i da će to rezultirati njihovim aktivnim učešćem na njihovim radionicama, jer u kreativnom radu i volontiranju je prilika da uradimo nešto dobro za sebe i za osobe koje nas okružuju, tvrdi Vukica Novaković.

Objavljeno 24. 09. 2014.