Potpisani ugovori o radu

Osam osoba sa invaliditetom zaključili su ugovor o radu na određeno vrijeme od sedam mjeseci sa NVO “Nova šansa u Novom”. 

Zaposleni su zasnovali radni odnos od prvog aprila na projektu “Neformalnom edukacijom do usavršavanja vještina i zapošljavanja lica sa invaliditeom”. Projekat finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz grand šemu.

01. 04. 2017.