Potpisan ugovor sa Morskim Dobrom

Dana 03. 08. 2017. godine NVO „Nova šansa u Novom“ potpisala je Ugovor o zakupu bez novčane naknade sa JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. U pitanju je kiosk na Šetalištu Pet Danica, pored teniskih terena. Zakup traje do 01. 10. 2017. godine…

JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je pokazalo veliko razumjevanje kad su u pitanju OSI pa su nam kiosk ustupili bez plaćanja novčane naknade.

Inače, kiosk je veličine 10m2, jako lijep i uslovan za prodaju suvenira upotrebne vrijednosti koje pravi naša omladina od reciklažnog papira i fotografija štampanih na kanvasu u našoj štampariji.

Ustupanjem kioska JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore nam omogućava da održimo trend zapošljavanja osoba sa invaliditetom od kojih je kod nas u NVO „Nova šansa u Novom“ trenutno zaposleno njih 13, i 3 OSI rade kao volonteri.

POZIVAMO SVE GRAĐANE DA NAS POSJETE!

Objavljeno 18. 08. 2017.