Podrška Zavoda Novoj šansi u Novom

Povodom promocije projekta “Podrška u stvaranju novih vješina i znanja osoba sa invaliditetom u cilju stvaranja mogućnosti zapošljavanja”, u srijedu,29. jula,  u prostorijama NVO Nove šanse u Novom upriličen je događaj završetka obuke mladih  lica sa invaliditetom, u organizaciji ove NVO. Nevladina organizacija “Nova šansa u Novom”  je krajem prošle godine potpisala ugovor o  dodjeli granta sa ZZZ CG , u iznosu od 56.675,73 eura za realizaciju projekta.

http://www.zzzcg.me/herceg-novi-podrska-odrzivom-zaposljavanju-u-novoj-sansi/

Objavljeno 24. 07. 2016.