Osobe sa invaliditetom u Boki i dalje teško do posla

Istraživanje „Položaj osoba sa invaliditetom (OSI) u Boki Kotorskoj“, koje je NVO Nova šansa u Herceg Novom sprovela  krajem prošle godine u okviru projekta „Nova znanja za novi početak osoba sa invaliditetom“, predstavljeno je danas na okruglom stolu u prostorijama Fakulteta za menadžment u Meljinama.

Cilj istraživanja bio je da se utvrdi kakav je položaj OSI na tržištu rada Boke, njihov ukupan broj sa raspoloživim potencijalima, kao i ambijent za njihovo zapošljavanje. Kako je rekla predsjednica NVO Arhimed (koja je obavila istraživanje) Dejana Ponoš osnovni nalazi pokazuju da u Boki, u Herceg Novom, Kotoru i Tivtu, ukupno 177 nezaposlenih OSI, što je 0,063% u odnosu na 11.173 ukupno nezaposlenih OSI u CG.

Istraživanje je pokazalo da se OSI suočavaju sa otežanim zapošljavanjem, neprepoznavanjem njihovih potencijala na samom tržištu rada, predrasudama poslodavaca o njihovim radnim sposobnostima, barijerama u procesu obrazovanja, limitiranom socijalnom participacijom, onemogućenim fizičkim pristupom velikom broju institucija kao i sa predrasudama kulturološke prirode.

Kod dijela OSI je, po riječima Ponoš, prisutna i niska motivacija za radno angažovanje i profesionalnu rehabilitaciju, napredovanje u obrazovanju i slično, ali je ona uglavnom uslovljena nedostacima na tržištu rada, polju obrazovanja, infrastrukturnom ambijentu.

I pored svih poteškoća najviše OSI zaposleno je u Herceg Novom. Više nego u Kotoru i Tivtu zajedno. U Boki samo dvije NVO i jedna javna ustanova  zapošljavaju OSI što upućuje na zaključak da ne postoji dovoljan senzibilitet kod većih poslodavaca, uprkos beneficija ali i zakonskih obaveza.

Polovina ispitanika posao traži duže od pet godina, a 77% ih je prilike za zapošljavanje ocijenilo kao veoma nepovoljne ili nepovoljne.

Takođe, za zaposlene OSI kvalitet života bi se značajno poboljšao uz bolju dostupnost liječenju i uz veću dostupnost savremenih medicinskih pomagala, navodi se, između ostalog, u Izvještaju.

Lokalne samouprave i opštinski biroi rada treba da identifikuju potencijalne poslove koje mogu obavljati OSI, da organizuju stalne kontakte između potencijalnih poslodavaca i OSI .

Takođe, kako se navodi, kroz formiranje opštinskih kancelarija za OSI stvorila bi se mogućnost da se upoznaju sa svojim pravima po pitanju zakonskih uslova i informisanja o oblicima finansijske pomoći, vidovima neformalnog obrazovanja i svim pitanjima koja će im olakšati život i stvoriti uslove da ga kvalitetno iskoriste.

Predsjednica NVO Nova šansa u Novom Vesna Odalović izrazila je žaljenje što se, u okviru projekta koji je u toku, prijavio mali broj OSI u Kotoru i Tivtu. Štamparija ove NVO na Toploj je prva digitalna štamparija u CG u kojoj rade, potpuno samostalno, mlade OSI i kako uspješno opstaju već čitavu deceniju  pravi su dokaz da mladima treba dati šansu i osposobiti ih za što kvalitetniji život.

Željko Stožinić iz Biroa rada HN smatra da poslodavci često ne znaju šta je OSI.

Oni ih stalno informišu o potencijalima, ali i jedan broj OSI ne želi da se angažuje, a najčešći razlog je strah da li će biti dobri na poslu.

Na primorju je problem i što većina poslodavaca ne radi van sezone.

Dekan Fakulteta za menadžment Irena Petrušić podsjetila je da je studiranje OSI u ovoj ustanovu besplatno. Trudili su se da sve prolagode i otklone barijere za njihovo nesmetano kretanje, a zadovoljstvo je izrazila i rezultatima OSI na kursevima informatike i engleskog jezika koje organizuju u okviru zajedničkoig projekta sa NVO Nova šansa u Novom.

Dr Sonja Vasić je rekla da postoje stalno isti problemi i da se oni sporo rješavaju. Osnovni problem je marginalizovanje OSI koz nedovoljno informisanje, fizičke barijere i na druge načine. Smatra da je potrebno povesti računa o tome kako NVO koje rade sa OSI troše novac i objelodaniti koliko je novca dato. Smatra da zajednički treba podržati sve projekte koji OSI pripremaju za zapošljavanje.

Sistemsko regulisanje stručnog osposobljavanja neophodno je za veće zapošljavanje mladih OSI i na današnjem skupu u Meljinama istaknuta je nada da će Istraživanje o položaju OSI u Boki pomoći , kako je rečeno, kreatorima politika da kvalitetno tretiraju ovu problematiku.

Objavljeno: 26. 02. 2020. godine