Održan sajam zapošljavanja za OSI

Sajam zapošljavanja lica sa invaliditetom održan je u Delta Sitiju u Podgorici u organizaciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Na sajmu je učestvala i hercegnovska NVO “Nova šansa u Novom” koja se predstavila ponudom iz digitalne štamparije ali i predmetima koji nastaju tokom radionica koje svakodnevno organizuju na Toploj.

Predstavili su se još Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Savez udruženja paraplegičara, NVO “Zračak nade”, Savez slijepih Crne Gore, Arhiva medija – posebna organizacija koja će se baviti zapošljavanjem odnosno umrežavanjem osoba sa invaliditetom i nevladinih organizacija koje rade u njihovu korist i mnogi drugi. Sajam je otvorila ministarka rada i socijalnog staranja  Zorica Kovačević.

-Cilj otvaranja sajma je afirmacija zapošljavanja osoba sa invaliditetom uz podsjećanje poslodavcima na beneficije kao što su sredstva za prilagođavanje radnog prostora , krediti ali i subvencije. Kada je riječ o platama subvencioniše se 75 posto zarada. Cilj sajma je i motivacija osoba sa invaliditetom da uče i rade, ali i podsticaj svim ljudima da ih ne sažaljevaju već razumiju njihov problem i da im pomognu koliko mogu da žive od svoga rada – rekla je Zorica Kovačević. Dodala je i da će biti obezbijeđeno dovoljno novca za sve majke koje imaju troje ili više djece koje, po novom zakonu koji stupa na snagu 1. januara, mogu da dobiju zagarantovane plate.

Prisutne je pozdravila i Vukica Jelić ispred Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Ministarka se prilikom pozdravljanja sa nama interesovala da li koristimo subvencije koje su nam zakonom propisane, pohvalila je naš rad i obećala da će se u budućnosti lično zalagati da finansijski budemo više podržani.

Objavljeno 21. 11. 2015.