“Nova Šansa u Novom” u posjeti OŠ “Ilija Kišić”

U okviru projekta “Mladi volonteri Herceg Novog”, “Nova šansa” je posjetila Osnovnu školu “Ilija Kišić”.

Tom prilikom im je koordinatorka projekta, Vukica Novaković predstavila volonterski servis koji se po prvi put razvija u našem gradu za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

Objavljeno 09. 09. 2012.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

meME
Scroll to Top