Nova šansa na seminaru ORT-a

U organiozaciji ORT-a , 10.11.2012.godine, u prostorijama hotela Crna Gora, održan je seminar na temu „Monitoring i evaluacija“. Voditelji radionica su bili Milica Kovačević i Biljana Pejović, a ispred Nove šanse,po drugi put, seminaru je prisustvovala Majla Nizić.

Objavljeno 12. 11. 2012.