Nacrt izrade krupa: Poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom

Prvi sastanak Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti opštine Herceg Novi za period 2020-2022. održano je danas u maloj sali opštine Herceg Novi. Početni sastanak bio je prilika da svi članovi grupe daju sugestije i smjernice kako treba urediti ovo izuzetno važno pitanje u našem gradu, te da se dogovore o daljim aktivnostima.
Radna grupa uključuje predstavnike lokalne samouprave na čelu sa sekretaricom za lokalnu samoupravu Vesnom Samardžić, kao i predstavnike organizacija civilnog društva, zdravstvenih i obrazovnih institucija, Centra za socijalni rad, medija i organizacija koje se bave problemima osoba sa invaliditetom.
Samardžić se zahvalio svim članovima na odgovoru, ističući važnost učešća svih relevantnih predstavnika u pripremi Nacrta lokalnog akcionog plana.
-Iskustva članova Radne grupe imat će nezamjenjivu ulogu u izradi kvalitetnog dokumenta, koji će biti osnova za djelovanje na lokalnom nivou, kako bi se uvele pozitivne promjene i prakse kada je u pitanju položaj osoba sa hendikepa u Herceg Novom. Na ovaj način svi građani i osobe sa invaliditetom mogu dati značajan doprinos i ohrabrujemo ih da ukažu na naše svakodnevne probleme, kako bismo mogli identifikovati i pronaći najbolja moguća rješenja, rekao je Samardžić.
Zadatak Radne grupe je izraditi Lokalni akcioni plan u skladu sa Evropskom strategijom za OSI, čiji će cilj biti provođenje aktivnosti i mjera za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom i uspostavljanje najšireg pravnog okvira za definisanje politike OSI u Hercegu. Novi.
Odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti opštine Herceg Novi za period 2020-2022. Donet je na osnovu Sporazuma o saradnji lokalne samouprave i NVO „Nova šansa u Novom“ od 13. februara, a u okviru projekta „Stvaranje uslova za povećanje zapošljivosti osoba sa invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće u tržište rada.”
Projekat, uz podršku opštine Herceg Novi, provodi NVO “Nova šansa u Novom”, Udruženje roditelja i ljudi dobre volje za pomoć osobama sa invaliditetom iz Herceg Novog, u partnerstvu sa NVO “Ruke” , a finansira Ministarstvo za ljudska prava, manjinska prava Crne Gore.

Objavljeno: 23. 06. 2020. godine

meME
Scroll to Top