Na seminaru „Jačanje kapaciteta NVO“

27. 11. 2012. godine, u prostorijama Nove šanse, održan je seminar na temu „Jačanje kapaciteta NVO“. Trener radionice je bio Stevo Lazarević. Seminaru su prisustvovale Vesna Odalović, Vukica Novaković, Majla Nizić i Jadranka Zečević Grbić.

Objavljeno 28. 11. 2012.