MRS – Nova znanja za novi početak

U okviru projekta”Nova znanja za novi početak osoba sa invaliditetom“koji je odobrilo i finansijski podrzalo Ministarstvo rada i socijanog staranja,a sprovodi NVO „Nova šansa u Novom“u partnerstvu sa NVO „Novi razvoj“u saradnji sa Fakultetom za menadzment urađena je edukacija OSI na nivou Boke kotorske kao i istraživanje od strane DOO Arhimed Podgorica

Projekat je za cilj imao motivisanje i informisanje OSI o mogućnostima obrazovanja,zapošljavanja modelima finansijske podrške,kao i istraživanje položaja OSI na teritoriji Boke kotorske.Kurs engleskog jezika I osnovni kurs informacionih tehnologija je pohađalo 25 OSI na teritoriji Boke kotorske i on je uspješno završen.Nakon toga je 10 OSI pohađalo Poslovni kurs informacionih tehnologija koji je uspješno završen.Urađenja je procjena znanja 01.07.2020.godine.Slijedi obuka CAD-CAM za 5 osoba sa invaliditetom,koja je planirana da krene 15.07.Kruna projekta je zaposlenje 3 OSI na tri mjeseca sa mogućnošću produžetka ugovora o radu.

Objavljeno: 06. 07. 2020. godine

Scroll to Top