Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Ugovor sa Ministrstvom za ljudska i manjinska prava

Danas je smo potpisali ugovor o realizaciji projekta ”Stvaranje uslova za povecanje zaposlenosti lica sa invaliditetom i njhovo ravnopravno učešće na tržištu rad “sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava

Objavljeno: 11. 12. 2019. godine

meME
Scroll to Top