KURS kompjutera

U okviru projekta “Nova znanja za novi početak osoba sa invaliditetom” koji finansira Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore a sprovodi NVO “Nova šansa u Novom” u partnerstvu sa NVO “Novi razvoj” , 03.02.2020. godine počeo je kurs za rad na računaru koji pohađaju osobe sa invaliditetom, Nastava na kursu se održava u saradnji sa Fakultetom za menadžment Herceg Novi a vodi je mr. Slobodan Slavić

Objavljeno: 20. 02. 2020 godine

meME
Scroll to Top