KURS kompjutera

U okviru projekta „Nova znanja za novi početak osoba sa invaliditetom“ koji finansira Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore a sprovodi NVO „Nova šansa u Novom“ u partnerstvu sa NVO „Novi razvoj“ , 03.02.2020. godine počeo je kurs za rad na računaru koji pohađaju osobe sa invaliditetom, Nastava na kursu se održava u saradnji sa Fakultetom za menadžment Herceg Novi a vodi je mr. Slobodan Slavić

Objavljeno: 20. 02. 2020 godine

Scroll to Top