Izrada biznis plana

Donator ORT/USAID je omogućio da se pripremi jedan ozbiljan plan razvoja NVO „Nova šansa u Novom“. Raspisan je tender za izradu Biznis plana tri nevladine organizacije. Za taj posao angažovana je firma Fidelity consulting d.o.o. čiji je  izvršni direktor Miloš Vuković. U izjavi datoj Radio Herceg Novom rakao je :

„ Do sada se Nova šansa najviše bazirala na prihodima od donacija a moj zadatak je da pripremimo i nastup na komercijalnom dijelu tržišta kako bi osobe sa smetnjama u razvoju mogle da rade tokom cijele godine i kako bi ostvarili neki komercijalni prihod koji naravno ne bi prelazio zakonska ograničenja koja su definisana Zakonom o NVO. Ono na šta ćemo se bazirati je da se uraditi profesionalizacija u određenom dijelu poslovanja organizacije – da se zaposle ljudi koji će pratiti tendere koje raspisuju državni i opštinski organi kao i da se fokusiramo na projekte koji se raspisuju u zemlji i inostranstvu. Tako bi mogli povećati i prihode od donacija ali i komercijalne prihode. Donatori se polako povlače iz Crne Gore a najveća prednost ove NVO je dobra infrastruktura i dobra organizacija, tako da ima velike mogućnosti za komercijalno poslovanje.

Objavljeno 04. 02. 2013.