Izložba cvijeća

Hotel Vojvodina, 44 Izložba cvijeća na kojoj je učestvovala i NVO „Nova šansa u Novom“ sa svojim proizvodima od reciklažnog papira.

Objavljena: 01. 03. 2019. godine

Scroll to Top