Italijani

Nastavljamo sa proširenjem saradnje sa srodnim organizacijama i van naše zemlje tako da smo, sa zadovoljstvom, ugostili i prijatelje iz Italije. Naime, Nova šansa u Novom potpisnik je Memoranduma o saradnji za unaprijeđenje ambijenta za razvoj socijalne ekonomije u Crnoj Gori.Memorandum je potpisalo  još 18 organizacija čije aktivnosti imaju elemente socijalne ekonomije ili su aktivne u promociji ovog koncepta. Memorandum je predsjednica naše NVO Vesna Odalović potpisala u Podgorici a rezultati našeg rada bili su povod da nas posjete Dario Parisini – predsjednik konzorcijuma socijalnih kooperativa Interland iz Trsta I Mikela Vogrig – predsjednica konzorcijuma kooperativa COSM.Tokom višesatnog druženja u Novom gosti su izrazili zadovoljstvo svim našim aktivnostima I istrajavanjima da što vise mladih OSI obučimo I osposobimo za rad I sigurne korake kroz život.

Posebno su impresionirani štamparijom u kojoj već godinama uspješno rade naši omladinci. Kako Memorandum predstavlja iskaz zajedničkih stremljenja ka unaprijeđenju ambijenta za razvoj socijalne ekonomije sa konkretnim zajedničkim ciljevima i koracima dogovoren je I nastavak saradnje. Dobili smo mnoge pohvale za sve dosadašnje aktivnosti koje su, kako nam je rečeno, zapravo I podstrek drugima šta se sve može raditi I uraditi I kako se, na najbolji način, može pomoći mladim OSI.

Memorandum je potpisan u okviru Projekta Centar za razvoj socijalne ekonomije (CRSE) koji implementira Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić, u partnerstvu sa italijanskim konzorcijumima kooperativa COSM i Interland, kao i sa NVO Šjore od mota iz Kotora. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Autonomne regije Friuli Venecija Đulija.U okviru istoimenog projekta, trenutno kao dio Agencije za lokalnu demokratiju iz Nikšića, funkcioniše Centar za razvoj socijalne ekonomije koji pruža podršku svim akterima socijalne ekonomije u Crnoj Gori, naročito organizacijama koje imaju uslužne/proizvodne djelatnosti iz oblasti socijalne ekonomije, kako bi njihoveekonomske aktivnosti bile održive.Opšti cilj projekta je doprinos razvoju socijalne ekonomije u Crnoj Gori, kroz uspostavljanje kancelarije – Centra, koji bi pružao podršku u vidu savjeta, promocije i osnaživanja organizacije koje imaju aktivnosti iz oblasti socijalne ekonomije, sa ciljem stvaranja i analize dobrih praksi koje bi doprinijela sistemskom uređenju ove oblasti. Centar želi da stvori preduslove da socijalna ekonomija uđe na velika vrata u Crnu Goru, i da postane jedan od modela prevazilaženja društvenih izazova sa kojima se brojni članovi našeg društva susrijeću.

Otvaranjem prve digitalne štamparije u CG u kojoj rade mlade OSI, permanentnim organizovanjem radionica I osposobljavanjem mladih ljudi za samostalan rad na pravom smo putu ka socijalnom preduzetništvu.

Objavljeno 26. 06. 2016.

Scroll to Top