Human gest Privredne komore Crne Gore

Privredna komora Crne Gore uplatila je na žiro račun Nevladine organizacije NOVA ŠANSA U NOVOM 500 evra na ime pomoći u obavljanju redovnih djelatnosti.Novac je prikupljen na osnovu Odluke Upravnog odbora Privredne komore Crne Gore čiji su se članovi odrekli dnevnica koje im pripadaju sa ciljem da ih usmjere u humanitarne svrhe.

Informacija o ovom humanom gestu veoma je obradovala mlade ljude koji rade u Digitalnoj štampariji na Toploj jer svaka pažnja, bez obzira na vrijednost, cijeni se posebno sa moralne strane i podrška je osobama sa invaliditetom. Ovo je bilo veliko iznenađenje za nas a Privrednoj komori Crne Gore i članovima UO upućujemo veliku zahvalnost.

Objavljeno 24. 12. 2013.

Scroll to Top