Fokus grupa – sastanak stvaranje uslova MLJM

U skladu sa mjerama NKT održana je fokus grupa OSI koja je planirana u okviru projekta „Stvaranje uslova za povećanje zaposlenosti lica sa invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće na tržištu rada“ finansirano od Ministarstva za ljudska i manjinska prava.U toku je izrada Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti za Herceg Novi,a zaposlene su i tri osobe na tri mjeseca sa mogućnošću produžetka ugovora.

Objavljeno: 21. 10. 2020 godina

Scroll to Top