Debata o zabrani diskriminacije

U prostorijama NVO „Nova šansa u Novom“ organizovana je deebata u okviru projekta Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore „Kako zakon postaje praksa“, koji je finansijski podržala Britanska ambasada.
Otvarajući javnu debatu, predstavnica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore Miroslava Mima Ivanović istakla je značaj zapošljavanja lica sa invaliditetom i eliminisanje stereotipa i predrasuda. Ona je ukazala na značaj online pravnog savjetovališta na sajtu Udruženja…

Direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Blanka Radošević Marović, potencirala je promociju jednakosti osoba sa invaliditetom sa drugim licima. Na tome treba stalno raditi kroz edukacije i treninge za različite ciljne grupe i kroz podsticanje medija da promovišu prava i zaštitu od diskriminacije osoba sa invaliditetom.

Opština Herceg Novi do sada je sprovela niz aktivnosti radi podsticanja inkluzije osoba sa invaliditetom. Izgrađeno je nekoliko pristupnih rampi, adaptiran je, opremljen i otvoren Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, redovno se obilježava Svjetski dan osoba sa invaliditetom (3. decembar).

– Pruža pomoć inkluzivnom obrazovanju, kroz angažovanje personalnih asistenata u nastavi i stipendiranje. Opština nastavlja da njeguje dobru saradnju sa NVO iz socio-humanitarnih oblasti – istakla je savjetnica u Sekretarijatu za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu Branka Grubor Božović, na javnoj debati o Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.

Opština Herceg Novi u planu ima: organizovanje radionica radi podsticanja zapošljavanja lica sa invaliditetom, nastavak izgradnje pristupnih rampi, od kojih se prva već radi na ulazu u Građanski biro i zgradu Opštine, prilagođavanje trotoara licima koja koriste invalidska kolica i ortopedska pomagala, uvođenje sistema zvučnog semafora i nastavak dobre saradnje i pomaganja u radu nevladinih organizacija koje podstiču udruživanje osoba sa invaliditetom.

Objavljeno 03. 11. 2015.

Scroll to Top