COCO Tour projekat

U okviru preko graničnog IPA programa Italija-Albanija – Crna Gora u saradnji saOpštinom Herceg Novi zavešena je obnova kuće našeg Nobelovca Iva Andrić. Danas je bilo svečano otvaranje na kame je učestvovala i NVO Nova šansa u Novom sa izložbom svojih radova.

Objavljeno: 31. 03 .2021. godine

Scroll to Top