CARITAS ITALIJA – Posjeta

NVO “Nova šansa u Novom” već nekoliko godina sarađuje sa organizacijom Caritas, u posjeti je bio Ettore Fusaro, senior ekspert Caritas Italija-Societies project.
Prisustvovali su predstavnici Opštine Herceg Novi predstavnici ZZZCG Biro rada Herceg Novi i članovi NVO.

Objavljeno: 03. 11. 2019. godine

Scroll to Top